Tekirdağ Mutlu Sonlu Masöz Bayanlar

Tekirdağ Mutlu Sonlu Masöz

Dü şü nü yorlar, sonra yine akıllarından çıkarıyorlar. I˙yisi   mi   artık  durmalı.  Lesje’yı   Omurgalıların  Evrimi   Galerisinin  hah  dö şeli   zemininden koparıp kendisiyle birlikte Memeliler ve Bö cekler bö lü mü nü n merdivenlerine sü rü klemek istemiyor. Ona teşekkü r edip elini sıkacak. Hiç değilse bir kere ona dokunacak, onun o ince Tekirdağ Mutlu Sonlu Masöz  uzun parmaklarının avucunda serinlediğini duyacak. Sonrasında mumyaları ziyaret edecek, sonrasında da sıra savaş giysilerine, zırhlara gelecek. Dışarıya çıkınca kendisini patlamış mısırla, sigarayla avutacak; o anda gerçekten ihtiyacı olan bir duble viskinin yerini tutacak bunlar.

Mü zenin  taş   merdivenlerinde,  kapının  sağındaki   YILLAR  BOYU   I˙NSAN   ELI˙NDEN   ÇIKMA YAPITLAR yazılı madeni levhaya dayanıp bekleyecekler. Elizabeth hangi cehennemde dolaştıysa, oradan dö nü p cisimleşene kadar bekleyecekler; Elizaheth’in tıknaz bedeni kararlaştırılan saatte onlarla buluşmak için siyah mantosunun içinde dü zgü n adımlarla merdivenden yukarı çıkana kadar. Elizabeth banyo kü vetinin içinde uzanmış. Bir zamanlar zevk için banyo yapardı, şimdiyse niçin yiyecek yiyorsa, aynı nedenle banyo yapıyor. Bir otomobilin bakımıyla uğraşır gibi, bedeninin bakımıyla uğraşıyor.

Tekirdağ Mutlu Sonlu Masöz

Onu iyi durumda ve temiz tutuyor, devingen kısımlarına ö zen gö steriyor. Belki bir gü n bedenini yeniden kullanabilecek hale gelir, belki gene o bedenin içinde yaşayabilir. Ona iyi bakmalı ki, o gü n geldiğinde hazır olsun. Zevk için. Aşırı yiyecek yiyor, bunu biliyor, ama az yiyeceğine çok yesin daha iyi. Azca yemek tehlikelidir. Aslında artık hiç acıkmadığı için, bu konudaki yargılama yeteneğini yitirdi. Aşırı derecede çok yıkanması da bundan olsa gerek. Suyun beden ısısından daha soğuk olmasına dikkat ediyor, çü nkü kü vetin içinde uyuyup kalmaktan  korkuyor.  I˙nsan  bir  karış  suda  bile  boğulabilir.

Banyo  suyunun  sıcaklığı  gövde ısısıyla aynı olursa kalbiniz durabilirmiş, ö yle diyorlar. Ama kalpte bir bozukluk varsa elbet. Bildiği kadarıyla, onun kalbinde hiçbir bozukluk yok.Ofisten eve iş getirdi. Son zamanlarda bir sü rü iş getiriyor eve. Çü nkü mü zedeyken kendisini bir tü rlü işe veremiyor. Hoş, evde de veremiyor ya. Fakat hiç değilse evde onu duvara gö zlerini dikmiş boş boş bakarken yakalayacak kimse yok. Daktiloyla yazılacak şeylerin çoğunu çoktandır kendisi yazıyor.